You are here: Home AKTUALNOŚCI Aktualnośći Dwuletni program duszpasterski 2017-2019

Dwuletni program duszpasterski 2017-2019

"Duch, który umacnia miłość" - to nowy dwuletni program duszpasterski w Kościele w Polsce. W roku 2017-2018 KSM rozpoczyna realizację materiałów do II roku programu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży "Spotkanie z Kościołem" - to tematy ściśle związane z przynależnością do Kościoła i rolą Ducha Świętego oraz program formacyjny "Oto ja" stworzony przez młodych - dla młodych. 

Adwent 2017, to początek kolejnego roku liturgicznego. W roku duszpasterskim 2017-2018 będzie towarzyszyło nam hasło: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". W roku 2018-2019 będziemy rozważać słowa: "W mocy Bożego Ducha".

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji programu duszpasterskiego będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga będzie skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenie się z Nim oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

Pierwsza Niedziela Adwentu jest dla nas okazją do rozpoczęcia nie tylko nowego czasu odkrywania tajemnic wiary podczas roku liturgicznego, ale także podjęcia wspólnej troski o ożywienie naszego życia duchowego i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła.

Rozpoczyna się kolejny etap naszej duszpasterskiej troski o młodych w Polsce. Nowy program duszpasterski, noszący znamienne hasło: OTO JA!, zaprasza każdego z nas do odnalezienia osobistej relacji z Bogiem, ale także podjęcia z ufnością życiowych wyzwań. Poprzez następne miesiące będziemy odkrywali bogactwo duchowych darów Boga, aktywnie podejmowali naszą odpowiedzialność za przyszłoroczny Synod Biskupów poświęcony młodym oraz dynamicznie przygotowywali się do Światowych Dni Młodzieży w Panamie [...] Słowo wstępne do materiałów formacyjnych bpa Marka Solarczyka Przewodniczącego Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży

 

Copyright © 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.