You are here: Home AKTUALNOŚCI Aktualnośći Św. Stanisław Kostka wzorem dla młodzieży

Św. Stanisław Kostka wzorem dla młodzieży

Św. Stanisław Kostka jest wzorem dla młodzieży na współczesne czasy. Młody chłopak, mając wszystkiego pod dostatkiem, szuka czegoś więcej, szuka pełnego szczęścia u Boga.

Jedność - Kopia.jpg

Spotkanie młodych rozpoczęło się 18 września w Hrubieszowie wspólną Eucharystią w par. pw. św. Stanisława Kostki. Wyjątkowym momentem była Adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólne uwielbienie Boga za dar św. Stanisława Kostki. Modlitwa uwielbienia otwiera człowieka na Boże dary oraz ukazuje sens i cel życia. Taką modlitwę proponuje i dzisiaj patron młodzieży.

Homilia - Kopia.jpg Wspólnota - Kopia.jpg

W roku 2018 będziemy obchodzić 450. rocznicę śmierci św. Stanisława. Dlatego już teraz rozpoczynamy w diecezji zamojsko-lubaczowskiej organizowanie kilku inicjatyw, by ukazać Jego postać ludziom młodym, aby Go poznawać i brać z Niego przykład. Kolejną inicjatywą będzie kolejny już IV Diecezjalny Konkurs wiedzy o bł. Karolinie Kózce, a w tym roku szkolnym 2017/2018 połączony z osobą św. Stanisława Kostki.

Zespół - Kopia.jpg Uwielbienie - Kopia.jpg

Copyright © 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.